bibliografia
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
1. S. Balbus, W.Maciąg, Lektury obowiązkowe, Wydawnictwo OSSOLINEUM, Wrocław 1976.
2. J. Detko, Eliza Orzeszkowa, PWN, Warszawa 1974.
3. E. Jankowski, Eliza Orzeszkowa, PWN, Warszawa 1980.
  Dowiedz się więcej
1  Czas i miejsce akcji utworu
2  Charakterystyka Joanny Lipskiej
3  A…B…C… - plan wydarzeńKomentarze
artykuł / utwór: bibliografia


    Tagi: